تاريخ  :  1391/08/14
 علاقه مندان مي توانند در هريك از محورهاي زير مقالات خود را جهت شركت در كنگره ملي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم از طريق سايت www.yanaby.ir ارسال نمايند


محورهاي بخش علمي کنگره

محور اول: تعليم و تربيت اسلامي در سيره پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم

1.       مختصات سبک زندگي اسلامي با محوريت سنن النبي صلي الله عليه و آله و سلم

2.       صلوات و آثار آن در رشد اخلاقي و معنوي بشر

3.       نقش جامعه نبوي و حکومت اسلامي در تعليم و تربيت اسلامي

4.       سيره فردي و اجتماعي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم

محور دوم: پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم و بيداري اسلامي

1.       نقش پيامبر در تامين وحدت اسلامي و تشکيل امت واحده اسلامي

2.       مردم­سالاري ديني در پرتو قانون اساسي مدينه النبي و سيره سياسي نبوي صلي الله عليه و آله و سلم

3.       لزوم تشکيل حکومت اسلامي و امت واحده اسلامي با توجه به سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و‌‌ آله و سلم

محور سوم: سيره حکومتي و سياسي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم

1.       روابط بين المللي حکومت اسلامي در سيره پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم

2.       بايسته­هاي حکمراني در حکومت پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم

3.       ساختار حکومت و ويژگي­هاي منصوبان پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم

4.       نقش اقدامات پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم در تاسيس جامعه و حکومت اسلامي

محور چهارم: مديريت در پرتو سيره پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم

1.       مديريت بحران‌ها توسط پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم

2.       مدل تصميم گيري پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم در مسايل حکومتي

3.       پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم و مديريت تعارضات درون تشکيلات

4.       نحوه انتصاب و ارتقاي افراد در سيره پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم

محور پنجم: حقوق بشر اسلام در پرتو سيره پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم

1.       حلف الفضول حقوق بشر اصيل اسلام

2.       حقوق اقليت ها در جامعه نبوي

3.       جزيه و نسبت آن با کرامت اقليتها در جامعه نبوي

محور ششم: توهين به مقدسات در اديان ابراهيمي و موازين حقوقي

1.       تحليل توهين به پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم از منظر حقوق بشر و حقوق بين الملل

2.       نقش نهادهاي بين المللي در مجازات توهين کنندگان به ساحت پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم

3.       برخورد با توهين کنندگان به مقدسات در ساير اديان

محور هفتم: سيره اقتصادي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم

1.       مشي اقتصادي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم در مواجهه با مشکلات و تحريم­هاي اقتصادي

2.       شيوه تعامل پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم با مسأله واسطه گري و ارتباط آن با واسطه­گري نوين

3.       پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم و ايجاد مشارکت عمومي در تامين اقتصادي نظام اسلامي

4.       پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم و جهاد اقتصادي و اقتصاد مقاومتي

محور هشتم: بررسي شبهات پيرامون سيره پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم

1.       بررسي شبهات مستشرقين پيرامون مشي نظامي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم

2.       پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم و تعدد زوجات

3.       پبامبر اعظم صلي الله عليه وآله و سلم و يهوديان مدينه(بني قريظه، بني نظير، بني قينقاع)

4.       پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم در کتب اهل سنت


علاقه مندان مي توانند در هريك از محورهاي زير مقالات خود را جهت شركت در کنگره ملي پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از طریق سایت  www.yanaby.ir  ارسال نمايند 


Powered By 213.ir